NORSK FORENING FOR ASSISTERT BEFRUKTNING

Foreningens formål er å:

  • Samle alle faggrupper i Norge som er involvert i assistert human reproduksjon.
  • Fremme fri utveksling av informasjon mellom faggrupper og klinikker.
  • Formidle samarbeid mellom klinikkene i Norge for å stimulere utvikling, forskning og kvalitetssikring.
  • Øke kunnskap blant medlemmer og i samfunnet om alle aspekter av infertilitet.
  • Fremme forståelsen for og stimulere til en bedre behandling av ufrivillig barnløse.
  • Fungere som profesjonenes talerør overfor befolkning og myndigheter i politiske, faglige og etiske spørsmål som vedrører infertilitet og infertilitetsbehandling.
  • Virke som kontaktorgan og norsk representant i relasjon til beslektede nordiske, europeiske og andre internasjonale fagorganisasjoner.
  • Velge representanter til Nordic Fertility Society og utnevne landsrepresentant til European Society of Human Reproduction and Embryology.