Om nofab

Norsk forening for assistert befruktning har som formål å samle alle faggrupper i Norge som er involvert i assistert human reproduksjon i èn nasjonal forening. De skal fremme fri utveksling av informasjon mellom faggrupper og klinikker, og formidle samarbeid mellom disse for å stimulere utvikling, forskning og kvalitetssikring av infertilitetsbehandling i Norge. Videre skal de øke kunnskap blant medlemmene og i samfunnet om alle aspekter av infertilitet (kliniske, fysiologiske, genetiske, etiske, psykiske og sosiale) og infertilitetsbehandling for å fremme forståelsen for og stimulere til en bedre behandling av ufrivillig barnløse samt fungere som profesjonenes talerør overfor befolkning og myndigheter i politiske, faglige og etiske spørsmål som vedrører infertilitet og infertilitetsbehandling.

Styret 2019

Leder

Sigrun Beate Kjøtrød

Lege

Nestleder

Grete Godtlibsen Dale

Lege

Kasserer

Jennie Erlandsen

Sekretær

Sekretær

Anette Valen

Bioingeniør

Styremedlem

Peter Kragh

Biolog

Styremedlem

Kari Dalland

Sykepleier

Varamedlemmer/valgkomitè

Leder valgkomitè

Pawel Wilkosz

Lege


Camilla Vågen Dibley

Sekretær


Frida Bakken Stensen

Bioingeniør


Aleksej Stevanovic

Biolog


Linda Burns

Sykepleier