Møter og kurs

Årsmøte


Hvert år arrangeres generalforsamling og i den forbindelse også kurs og møter for oppdatering og videreutvikling av klinikkenes og de forskjellige faggruppers viten og kunnskap. 


Neste generalforsamling og årsmøte avholdes:


Trondheim 3.-4. januar 2020

Nordic Fertility Society (NFS)

Medlemmer av NOFAB er også medlemmer i NFS.


Neste NFS kongress avholdes:


Gøteborg, Sverige 22.-24. august 2019

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)


Neste ESHRE kongress avholdes:


København, Danmark 5-8 juli 2020