Om nofab

Norsk forening for assistert befruktning har som formål å samle alle faggrupper i Norge som er involvert i assistert human reproduksjon i èn nasjonal forening. De skal fremme fri utveksling av informasjon mellom faggrupper og klinikker, og formidle samarbeid mellom disse for å stimulere utvikling, forskning og kvalitetssikring av infertilitetsbehandling i Norge. Videre skal de øke kunnskap blant medlemmene og i samfunnet om alle aspekter av infertilitet (kliniske, fysiologiske, genetiske, etiske, psykiske og sosiale) og infertilitetsbehandling for å fremme forståelsen for og stimulere til en bedre behandling av ufrivillig barnløse samt fungere som profesjonenes talerør overfor befolkning og myndigheter i politiske, faglige og etiske spørsmål som vedrører infertilitet og infertilitetsbehandling.

Styret 2020

Leder

Lege

Nestleder

Lege

Kasserer

Sykepleier

Sekretær

Bioingeniør

Styremedlem

Daglig leder

Styremedlem

Garreth Greggains

Biolog

Varamedlemmer/valgkomitè

Leder valgkomitè

Hannah Russell 

Lege


Lill Jørgensen

Merkantil


Elisabet Tverelv Jakobsen

Bioingeniør


Aleksej Stevanovic

Biolog


Anette Ekgren Grøstad

Sykepleier