Bli medlem

Medlemskap


  • Medlemskap i foreningen kan søkes av alle som i Norge deltar i forskning eller behandling av infertilitet. Det er en forutsetning at personen jobber med assistert befruktning i en godkjent institusjon. Medlemmene kan ha både akademisk og ikke-akademisk bakgrunn.
  • Kontigenten betales årlig og fastsettes på generalforsamlingen.
  • Medlemskap i 2020 koster NOK 500,-
  • Utmelding skal skje skriftlig til sekretær. Et medlem som ikke betaler kontigent i to påfølgende år blir utmeldt uten videre.
  • For å få refusjon for reiseutgifter i forbindelse med generalforsamling og årsmøte, må medlemsavgift for de 2 siste år være betalt.


For innmelding send en e-post til sekretær med følgende informasjon:

  • fullt navn
  • klinikk
  • e-postadresse
  • profesjon