Møter og kurs

Årsmøte


Hvert år arrangeres generalforsamling og i den forbindelse også kurs og møter for oppdatering og videreutvikling av klinikkenes og de forskjellige faggruppers viten og kunnskap. 


Neste generalforsamling og årsmøte avholdes:


Oslo 8.-9. Januar 2021

Nordic Fertility Society (NFS)

Medlemmer av NOFAB er også medlemmer i NFS.


Neste NFS kongress avholdes:


Helsinki, Finland, 26.-28. August 2021

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)


Neste ESHRE kongress avholdes:


Paris, Frankrike, 27.-30. Juni 2021