Møter og kurs

Årsmøte


Hvert år arrangeres generalforsamling og i den forbindelse også kurs og møter for oppdatering og videreutvikling av klinikkenes og de forskjellige faggruppers viten og kunnskap. 


Neste generalforsamling og årsmøte avholdes:


Oslo 7.-8. Januar 2022

Nordic Fertility Society (NFS)

Medlemmer av NOFAB er også medlemmer i NFS.


Neste NFS kongress avholdes:


Helsinki, Finland, 18.-20. August 2022

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)


Neste ESHRE kongress avholdes:


Milano, Italia, 3.-6. Juli 2022